ĐỒ CŨ CƠ QUAN

    Dịch vụ thu mua đồ cũ cơ quan | Giá cao | Phục vụ 24/7

    Dịch vụ thu mua đồ cũ cơ quan | Giá cao | Phục vụ 24/7

    Công ty Thanh Ngọc là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu mua đồ cũ cơ quan, tổ chức và cá nhân. Công ty chuyên về việc mua lại các tài sản, trang thiết bị, đồ đạc cũ từ các cơ quan, doanh nghiệp, văn phòng, trường học, bệnh viện và cá nhân, sau đó có thể tiếp tục tái sử dụng hoặc tái chế các sản phẩm này. Bạn cần chuyển nhượng, trả lại mặt bằng, tạm ngừng kinh doanh hoặc bạn muốn thanh … Đọc Thêm